Katalog muzeja

Reklamna kuhinjska krpa za prašak za veš
KragujevacReklamnakuhinjskakrpazaprasakzaves

Donator: Tijana Gogić
1990 / Aranđelovac / Slikarka /

Mesto stanovanja donatora tokom 90-ih: Aranđelovac

Naziv doniranog objekta: Reklamna kuhinjska krpa za prašak za veš

Godina iz koje potiče objekat: 1993

Pitanje: Šta ovaj objekat za Vas predstavlja?
Odgovor: Sećam se da je prašak bio pakovan u platnene torbe, a krpa se dobijala uz kupljeni prašak. Prvo saznanje o prašku za veš vezuje se i za njegovo pakovanje i ovaj karakteristični jednostavni tipografski logo.

Pitanje: Zašto ste odlučili da donirate objekat?
Odgovor: Meni simboliše svakodnevicu devedesetih godina, prizor koji sam imala u svojoj okolini.

Linkovi

kiosk bkv logo 1