O nama

O nama

MUZEJ OBJEKATA - Devedesete kroz sećanje građana Srbije

Muzej objekata nastao je kao inicijativa da se sakupe, sačuvaju i objedinjeno prikažu lična sećanja građana Srbije na period 90ih godina kada je državom dominirao režim Slobodana Miloševića. Predmeti, zapisi, audio i video fajlovi, fotografije, izjave, dokumenti i drugi tragovi prošlosti predstavljaće osnovu muzejske kolekcije koja će se kontinuirano uvećavati budućim donacijama građana.

Ideja za ovakav muzej potiče od potrebe da se proces sagledavanja i razumevanja nedavne istorije dopuni svedočanstvima pojedinaca, pričama iz svakodnevnog života i ličnim iskustvima građana čiji je život bio oblikovan političkim dešavanjima 90ih. Ratovi, inflacija, sankcije, protesti, nemiri činili su svakodnevicu miliona građana Srbije tokom čitave jedne decenije. Danas, deset godina nakon demokratskih promena u državi, ovaj period i dalje je nedovoljno obrađen i jasno pozicioniran u sagledavanjima istorijskog razvoja društva u Srbiji, i to kako na državnom tako i na ličnom nivou.

Imajući to u vidu, muzej ima za cilj da otvori još jednu moguću platformu koja će, kroz direktno učešće građana u njenoj izgradnji, omogućiti pristup potpuno jedinstvenom materijalu od značaja za razumevanje ovog perioda iz potpuno novog ugla.

Linkovi

kiosk bkv logo 1